Asociația

Care este viziunea noastră?

Am  constituit  această  asociaţie  pentru  a  putea  pune  în  practică o viziune  asupra viitorului societăţii şi pentru  a  contribui  cu  efortul  nostru  la  formarea, cultivarea  şi  promovarea elitelor, adevăratele resurse morale ale unei naţiuni. De aceea ne susţinem activitatea pe patru piloni de acţiune: 

  • propunerea de principii etice, 
  • impunerea valorilor umane autentice, 
  • respectarea competenţelor şi 
  • mobilizarea spiritului cavaleresc. 

Societatea postindustrială

Asociaţia  şi  membrii  săi propun o nouă viziune asupra vieţii moderne, încercând să creeze la Felmer un eşantion de societate postindustrială.  Omul  postindustrial  nu  refuză  cunoaşterea, ci  o  cultivă,  asimilând  constant  noi  informaţii.  Pentru a-şi  asigura  confortul, utilizează  numai tehnologii de vârf, care  nu  acţionează în detrimentul mediului natural, ajutând la reducerea poluării şi economisirea resurselor.  Obţine singur cea mai mare parte din necesarul său zilnic, fără  a  apela  la  stimularea  artificială  a  producţiei  de hrană.  Reciclează şi reutilizează majoritatea deşeurilor  rezultate  din  activitatea  sa.  Este  membru  al  Cetăţii, identificată  ca atare în sens filosofic, aristotelian, dar şi în sens practic, odată ce Casa Greavului, sediul asociaţiei Villa Wellmer, va  fi  ridicată.  Acţionează  potrivit  competenţelor sale individuale, dar în sinergie cu ceilalţi membri, fiecare aducându-şi contribuţia la binele comun, potrivit unui proiect de ansamblu agreat de toţi.

Evocarea medievală

Noi  credem  că  reconstituirea momentelor din trecutul istoric prin  manifestări  culturale  participative serveşte scopurilor comunităţii locale, căci  nasc emoţie, interes  şi  vizibilitate.  Conştientizarea  şi  exploatarea, fie  ea  şi  turistică, a  momentelor  astrale  din trecutul  local creează o efervescenţă  benefică  şi duce  la  creşterea  respectului de sine al colectivităţii (art. 6.3. din Statut).  Pentru aceasta e nevoie de un cadru vizual adecvat, care să  justifice  şi  să  potenţeze  mediul  natural  generos  din  Felmer.  Piatra  de  temelie a efortului nostru va fi edificarea unui sediu pentru  asociaţia Villa  Wellmer, având  ca  model  istoric  o  locuinţă  fortificată  de  tip „villa” de  la hotarul  dintre  secolele XII şi XIII (art. 6.2. din Statut). În acest complex cultural-istoric  de  expresie medievală se vor desfăşura activităţile asociative curente şi manifestările ocazionale, tot aici urmând să funcţioneze comunitatea de membri.

Turismul rural

Realizarea  unor  proiecte  educative  ambiţioase  solicită resurse considerabile. Pe lângă contribuţiile membrilor şi donaţiile oamenilor ataşaţi ideilor  noastre, asociaţia  are  nevoie  de venituri constante, care urmează a fi furnizate de o activitate economică extrem de potrivită cadrului natural  felmerean: turismul  rural.  Sediul  asociaţiei  va  funcţiona  ca  spaţiu  de  cazare,  complexul  urmând a asigura condiţiile de recreere şi odihnă  specifice  binecunoscutului  agroturism  multicultural  din spaţiul satului transilvan: activităţi în aer liber, excursii la obiective istorice, observarea tradiţiilor meşteşugăreşti şi a folclorului local.

Cursuri, training, burse, excursii de studii

Pentru identificarea elitelor, asociaţia urmează a organiza activităţi de instruire şi de perfecţionare profesională, prin susţinerea de cursuri, prelegeri şi sesiuni de training (art. 6.4. din Statut). Sub egida „villa Wellmer” se vor concepe şi edita opere originale şi traduceri din domeniul ştiinţelor, literelor şi artelor, care să vină în sprijinul acestor activităţi (art. 6.5. din Statut). Vom organiza manifestări culturale, artistice şi ştiinţifice cu deschidere locală, naţională şi internaţională. De asemenea intenţionăm să acordăm burse pentru perfecţionarea de orice natură, în ţară şi în străinătate (art. 6.6. din Statut). 

Ċ
Tiberiu Frățilă-Felmer,
27 feb. 2012, 03:51
Ċ
Tiberiu Frățilă-Felmer,
27 feb. 2012, 03:42
Comments